Duitsland 1 - persglas

persglas titel
sub titel
Ga naar de inhoud

Duitsland 1

Herkomst > Duitsland
Geschiedenis
Het is de geschiedenis van overnames en onteigening van glasfabrieken. Vooral bedrijven van Joodse eigenaren (en dat waren er veel) werden al vanaf 1933 door het naziregime geconfisceerd. Vanaf 1946 werden, onder het DDR regime, alle glasfabrieken (en overigens de gehele industrie) genationaliseerd tot Volkseigene Betriebe (VEB). Er was een ‘VEB Land Sachsen „Keramik Glas Kaolin“ Kamenz’ (met o.a Ankerglas, Brockwitz, Sachsenglas, Radeberg, Walther) en een VEB „Ostglas“ Weißwasser. Na de Wende werden de bedrijven door de Treuhandaanstalt geprivatiseerd en later verkocht. Zo kwamen oorspronkelijke bedrijven vaak met de oude merknaam terug. Wat er nog restte van hun erfgoed was niet veel.....
Weißwasser
In het vierde kwart van de 19e eeuw ontstonden in het gebied rond Weißwasser verscheidene glasfabrieken (als Schwepnitz, Lausitzer), mede vanwege het ruimschoots voorhanden zijn van grondstoffen. Van 1900 tot 1930 was dit het grootste glasproducerend gebied van Duitsland.

Economische en politieke omstandigheden (zoals bij ‘Geschiedenis’ kort beschreven) leidden tot sluitingen, onteigeningen/ overnames/ nationalisatie en dergelijke. Uiteindelijk zijn twee grote glasfabrieken overgebleven, namelijk Walther en Stölzle. Die zelf ook weer onderdeel zijn (geworden) van wereldwijde conglomeraten.
Terug naar de inhoud